Tsundere

Tsundere thường được dùng để nói về những người có bề ngoài hơi ương bướng, nóng tính nhưng bên trong lại ấm áp, tình cảm, tốt với người khác.