Tsundere

Tsundere thường được dùng để nói về những người có bề ngoài hơi ương bướng, nóng tính nhưng bên trong lại ấm áp, tình cảm, tốt với người khác.

Click vào banner quảng cáo để giúp duy trì được site