Shotacon

Shotacon là truyện về nhân vật nam ở tuổi vị thành niên hoặc mang dáng vóc của trẻ vị thành niên.