Paizuri

Paizuri chỉ việc làm tình của đàn ông với ngực phụ nữ… Pai trong “Oppai” và Zuri nghĩa là “Mắc kẹt) -> kẹt cái ấy giữa hai ngọn đồi… =.=

Click vào banner quảng cáo để giúp duy trì được site