MILFs

MILF có nghĩa là Mother I'd Like Fuck - đại khái là một thuật ngữ chỉ người phụ nữ cứng tuổi (đáng tuổi mẹ mình) gợi tình.