Harem

Harem là thể loại trong đó tập trung vào nhân vật chính, thường là tình yêu, gắn kết với hai hoặc nhiều hơn nhân vật khác giới hoặc cùng giới. Dạng phổ biến nhất của harem là một nhân vật nam chính và một nhóm nhân vật nữ.

Click vào banner quảng cáo để giúp duy trì được site