Daughter

Daughter: nhân vật là con gái (cha con) chứ không phải là girl đâu nha :))