Anal

Anal - rõ ràng quá rồi còn gì - là thuật ngữ chỉ hành động quan hệ qua đường hậu môn (lỗ nhị, lỗ đit).