Anal

Anal - rõ ràng quá rồi còn gì - là thuật ngữ chỉ hành động quan hệ qua đường hậu môn (lỗ nhị, lỗ đit).

Click vào banner quảng cáo để giúp duy trì được site