Ahegao

Ahegao là từ thường dùng để mô tả nét mặt hưng phấn của nhân vật nữ khi đạt cực khoái, chạm tới đỉnh của mọi cung bậc cảm xúc. Ahegao thường là sự kết hợp của những biểu hiện của sự hạnh phúc, đau khổ, thất vọng và hư vô.
Tóm lại, Ahegao là từ mô tả nét mặt của nữ nhân khi phê tới nóc. ^^

Click vào banner quảng cáo để giúp duy trì được site