Tham gia chém gió, bình luận các kiểu của site tại đây nha: >Discord<
Truyện nào die, anh em cmt giúp để mình fix nha.