4
Đánh Giá Của Bạn
Đánh giá
Bad Boss Average 4 / 5 out of 325
Xếp hạng
1, it has 50.1K monthly views
Tên khác
[Y3DF] Bad Boss
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Loại truyện
Series, Full Color