Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản

Đăng ký tài khoản ở HentaiCube.Net sẽ có những thuận tiện sau: Dễ dàng lưu – theo dõi truyện | Nhận thông báo về chapter mới khi bạn đã nhấn theo dõi truyện. Vì tránh bản quyền nên có một số truyện chúng tôi chỉ up lên cho thành viên đăng ký đọc. 1. Đăng…

Nội quy của HentaiCube.Net

Khi bạn tham gia và đăng ký tài khoản tại HentaiCube.Net, bạn phải đồng ý và tuân thủ các quy định sau. Quy định này áp dụng cho mọi đối tượng tham gia hoạt động tại website, không kể là khách, thành viên, chấp sự, admin hay bất cứ chức danh nào khác. Các Quy…