Thông báo

Nhiều truyện đang bị die ảnh. Mình đang tiến hành fix, mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng fix xong sớm nhất có thể. Trân trọng~